Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Kamerový systém

 |  Důležité informace pro rodiče

Brzy v provozu...

Ředitelské volno v květnu 2018

 |  Plány

Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči

Zápis do 1. tříd - spádové oblasti

 | 

Zastupitelstvo MHP schválilo nové školské obvody pro MŠ a ZŠ s platností od 1.4.2018.

1. místo v Dějepisné olympiádě v obvodním kole

 |  Úspěchy školy

Gratulujeme Alžbětě Bendové k vítězství!

Zápis do 1. tříd 11.-12.4.2018

 |  Důležité informace pro rodiče

Veškeré informace naleznete zde.

29.1.2018 se sešla školská rada

 |  Ostatní

Na svém prvním setkání zvolila předsedu a místopředsedu. Zápis z jednání je přiložen.

8. jarní ples školy

 |  Plány

V sobotu 17.3.2018 od 19:00 hod v Divadle U22

Provoz ŠD v pátek 26.1.2018

 |  Důležité informace pro rodiče

Jedná se o 11. a 12. oddělení ŠD (žáci 3.A a 4.B)

Sběr papíru 14.12.2017 - výsledky

 |  Reportáže z akcí

Podle předběžných výsledků se vybralo 4,43 tun papíru

V pátek 2.2.2018 (pololetní prázdniny) bude školní družina v provozu

 |  Důležité informace pro rodiče

Výsledky elektronického hlasování