Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Plánovaná výstavba nové sportovní haly

Bližší informace k tématu výstavby

Je pevná hala u ZŠ Jandusů potřebná?

Kapacita školy

Ve školním roce 2005/2006 měla škola 18 tříd a 411 žáků (cca 23 žáků na třídu), týdně měla škola 36 hodin Tv. Na tento počet měla jednu tělocvičnu 26x14 m (rozměr basketbalového hřiště).

Ve školním roce 2018/2019 bude mít škola 28 tříd a přibližně 790 žáků (cca 28 žáků na třídu), týdně bude mít škola 65 hodin Tv. Nárůst počtu tříd o 56 %, počtu žáků o 92 % a počtu hodin Tv o 81%. Škola má stále jednu tělocvičnu 26x14 m, což je nedostačující. Škola proto již několik let využívá naprosto nevyhovující prostory sokolovny cca 18x10 m (v praxi tedy6,4 m2/na žáka – hygienické minimum je 8 m2/na žáka).

Potřebnost haly, vybavenost, nákladnost do budoucna, estetická stránka

Hala je plánována více než 15 let (nafukovací, montovaná, pevná). Na přelomu roku 2016/2017 se naskytla příležitost (finance z MHMP) na výstavbu haly pevné. Pro naši školu je druhá tělocvična naprosto prioritní záležitost, žáci nyní dochází do sokolovny přes rušnou hlavní silnici a pevná hala nám přináší výrazně více pozitiv a komfortu než hala nafukovací.

O co přicházíme?

Ano, přicházíme o část venkovní plochy sportovního areálu po část školního roku. Rozdíl mezi pevnou a nafukovací halou je ale pouze cca 3,5 měsíce, kdy by nafukovací hala byla sbalená.

Ano, děti ve ŠD budou mít méně prostoru, ale je třeba také říci, že spousta prostoru zůstává (jedná se o prostor, který valnou většinu času využívají i nyní) – basketbalové hřiště, fitness park, atletická dráha, prostor u bočního vchodu + herní prvky okolo ŠD. Sportovní areál má výměru cca 5 000 m2 a zastavěná plocha bude cca 1 170 m2 (což je cca 23%).

Co nám přináší pevná hala oproti hale nafukovací?

Jedná se o standardní halu, která má vybavení dle vyhlášky, je energeticky méně náročná, má hygienické zázemí, nová podlaha využitelná pro veškeré sporty (u nafukovací haly by zůstala umělá tráva), součástí je nářaďovna, pevně zabudované nářadí, je teplotně komfortnější, má vnitřní ventilaci, splňuje světelné poměry (LED osvětlení), vnitřní rozvody (elektro, hodiny, rozhlas, rozvody NN, zabezpečovací a kamerový systém), řešení stínění atd. Do haly bude možné vstupovat přímo z hlavní budovy nadzemním tunelem.

Hala se bude nacházet ve vnitřním areálu školy obklopená starou budovou školy z 1884, VÚŽV a rodinnou zástavbou. Nafukovací hala je do tohoto prostoru architektonicky nevhodná.

Výrazně delší životnost pevné haly. Nafukovací halu je také třeba 2x ročně sbalit a postavit a uskladnit.

Hala bude využitelná pro sportovní vyžití dětí ve ŠD, zájmové organizace (DDM, SHM a jiné) i pro obyvatele Uhříněvsi (pronájmy). V současné době je velký zájem o pronájmy na mimoškolní činnosti dětí, které škola nedokáže uspokojit.

Co říci závěrem?

MČ obdržela na halu dotaci, pokud se hala nepostaví nyní, pak již se u ZŠ Jandusů nepostaví nikdy.

MČ plánuje výstavbu parku za objektem ŠD, kde bude zbudována i plocha pro sportovní vyžití.

Do projektu na sportovní halu již bylo investováno spoustu finančních prostředků na projekt a lidé do tohoto projektu vložili mnoho času a energie.

Proč vždy stavět úplně tu nejlevnější variantu? Jaký odkaz zanecháme budoucím generacím?

 „Krásno vyžaduje kvalitu objektu.“ (Immanuel Kant)

 

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy