Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Červený kontejner vedle školy

Kontejner je určen k likvidaci drobných elektrospotřebičů

Na školním parkovišti u kostela je nově přistavěn "Elektrožrout ZŠ Bří. Jandusů". Jedná se o kontejner na drobný elektroodpad, který jsme si objednali v rámci pilotního programu "Červené kontejnery do škol". Budeme rádi, když do něj odložíte vysloužilé elektrospotřebiče a tím nám přispějete k bodovému zisku v soutěži "Recyklohraní, aneb ukliďme si svět", do které je naše škola zapojena.